• Slajd Warszawa
  • Slajd Londyn

Planują Państwo wkrótce podjąć pracę? Proponowanw umowa budzi wątpliwości czy jet korzystna? Nie są Państwo zadowoleni z warunków już podpisanej umowy? Nasi prawnicy pomogą zdecydować, jaką formę zatrudnienia wybrać i jak skutecznie przekonać do niej pracodawcę. Sporządzimy projekt umowy, która skutecznie zabezpieczy Wasze interesy prawne. Doradzimy, jakich roszczeń majątkowych i niemajątkowych można dochodzić od pracodawcy i na jakiej podstawie. Podpowiemy, czego można żądać od pracodawcy, który dopuszcza się dyskryminacji bądź mobbingu. Ponadto zapewniamy reprezentację pracowników w sporach z zakresu prawa pracy. 

RÓŻNE FORMY ZATRUDNIENIA

Umowa zlecenia, o dzieło czy o pracę? Wybór właściwej formy zatrudnienia nie jest łatwy. Ważne jest, aby praca była zgodna z kompetencjami, dawała satysfakcję oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Chcą Państwo aby prawa i obowiązki stron umowy były jasno określone? Pracownicy naszej kancelarii,  biorąc pod uwagę oczekiwania i potrzeby Klientów, pomagają zdecydować, jaka umowa będzie dla nich najkorzystniejsza. Zagadnienia podatkowe i ubezpieczenia społeczne są niejasne i zawsze wydają się krzywdzące? Korzystanie z naszych usług daje pewność wyboru najlepszego rozwiązania.

UMOWY O PRACĘ

Naszym Klientom pomagamy sporządzić projekty umów, które w najlepszy sposób zabezpieczą ich interesy. Wiemy, co musi być zawarte w umowie, aby ustrzec pracownika przed nieuczciwym pracodawcą i odwrotnie. Przygotujemy umowę, która będzie wyrazem Państwa oczekiwań oraz uchroni przed kłopotami, bez względu na wykonywany zawód. Zajmiemy się skonstruowaniem wszelkich specjalistycznych umów pracowniczych, w tym kontraktów menedżerskich. 

DYSKRYMINACJA

Zastanawiają się Państwo czasami czym jest dyskryminacja? Pojęcie to jest bardzo szerokie. Prawo stanowi wyraźnie, że pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansu oraz dostępu do szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe. Jakiekolwiek niesprawiedliwe różnicowanie sytuacji pracownika np. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, wyznanie, orientację seksualną czy zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu jest dyskryminacją, za którą pracownikowi należy się odszkodowanie. Jeżeli wydaje się Państwu, że pracodawca dopuszcza się dyskryminacji lub narusza Waszą godność, stwarzając w miejscu pracy wrogą, poniżającą atmosferę, zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami.  Wspólnie na pewno poradzimy sobie z niedozwolonym zachowaniem pracodawcy i uzyskamy należne odszkodowanie. 

MOBBING

Mobbing to pojęcie często powtarzane w mediach. Od dyskryminacji różni się tym, że nie jest działaniem jednorazowym, ale uporczywym i długotrwałym. Może polegać na nękaniu lub zastraszaniu pracownika, poniżaniu lub ośmieszaniu, izolowaniu czy wyeliminowaniu z zespołu współpracowników, wywołując tym samym u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Jeżeli jesteście Państwo ofiarami mobbingu, nie pozostawajcie bierni. Mobbing może mieć poważne konsekwencje i prowadzić do kłopotów ze zdrowiem, także psychicznym. W takim wypadku pracownikowi przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Co więcej, jeżeli na skutek mobbingu pracownik rozwiązał umowę o pracę, może domagać się odszkodowania. Nasza kancelaria pomoże w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, jak i w uzyskaniu zadośćuczynienia. 

ROSZCZENIA PRACOWNICZE

Jako zespół doświadczonych prawników, ale również pracowników, wiemy, że pracodawcy nie zawsze bywają uczciwi i nieraz wykorzystują swoją dominującą pozycję w stosunku do pracownika, nie gwarantując mu wszystkich należnych świadczeń, także tych wynikających z ubezpieczeń społecznych. Już po krótkiej analizie prawnej sprawy możemy ocenić, z jakich uprawnień należy skorzystać. Zawsze udzielamy wszelkich potrzebnych informacji na temat ryzyka i kosztów postępowań sądowych oraz świadczymy pomoc w sporządzaniu różnego rodzaju pism, w tym procesowych. Co istotne, skutecznie reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania sądowego, w tym także przed Sądem Najwyższym. 

 Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wypełnienie formularza

Imię i nazwisko
Nieprawidłowe dane

E-Mail
Nieprawidłowe dane

Treść wiadomośc
Nieprawidłowe dane