• Slajd Warszawa
  • Slajd Londyn

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie publicznego prawa międzynarodowego, prawa organizacji międzynarodowych, międzynarodowego prawa gospodarczego oraz arbitrażu i sądownictwa. Jedną z naszych specjalizacji jest prawo przewozowe oraz konwencja CMR. Sporządzamy i opiniujemy umowy przewozu, spedycji i inne regulujące zobowiązania stron. Naszymi Klientami są przedsiębiorstwa transportowe, stoczniowe i armatorskie.

PRAWO MIĘDZYNARODOWE I UNII EUROPEJSKIEJ

Świadczymy pomoc w zakresie publicznego prawa międzynarodowego, prawa organizacji międzynarodowych, międzynarodowego prawa gospodarczego oraz arbitrażu i sądownictwa. W naszej działalności istotny aspekt stanowi doradztwo w zakresie prawa Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących pomocy publicznej.

HANDEL MIĘDZYNARODOWY

Prowadzimy obsługę transakcji handlu międzynarodowego w tym kontraktów eksportowych i importowych, umów międzynarodowej sprzedaży towarów przy wykorzystaniu reguł INCOTERMS, a także w oparciu o regulacje Unii Europejskiej i Międzynarodowej Izby Handlowej oraz konwencje międzynarodowe np. Konwencję Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG).

TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY

Doradzamy przedsiębiorstwom transportowym i spedycyjnym w kwestiach prawnych związanych z ich transgranicznym świadczeniem usług - w szczególności w zakresie sporządzania projektów umów, dochodzenia należności, roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczycieli i roszczeń regresowych od podwykonawców. Obsługujemy także podmioty korzystające z usług przewozowych np. w przypadku uszkodzenia lub zaginięcia towaru. Sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa transportowego. Udzielamy prawnego wsparcia w postępowaniach sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami osób trzecich.

SHIPPING

Naszymi Klientami są przedsiębiorstwa stoczniowe i armatorskie, którym oferujemy wsparcie w zakresie: konsultacji i porad prawnych, udziału w negocjacjach, analizy i sporządzania umów w tym umów na budowę, przebudowę i remont statku lub jednostki offshore, umów charteru i bareboat charteru etc. Zapewniamy bieżącą obsługę w trakcie prowadzenia projektu stoczniowego. Reprezentujemy Klientów w sprawach ubezpieczeniowych, administracyjnych i innych, przed wszelkimi organami, sądami arbitrażowymi i powszechnymi.

 Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wypełnienie formularza

Imię i nazwisko
Nieprawidłowe dane

E-Mail
Nieprawidłowe dane

Treść wiadomośc
Nieprawidłowe dane