• Slajd Warszawa
  • Slajd Londyn

Nasi prawnicy zajmują się reprezentowaniem powodów bądź pozwanych w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych. Przygotowujemy projekty umów cywilnych (np. umowy sprzedaży, dostawy, o dzieło, zlecenia, poręczenia), dokonujemy analizy ich treści, zapewniamy pomoc w realizacji postanowień umownych. Doradzamy w kwestiach majątkowych m.in. w sprawach darowizn ale także niemajątkowych, najczęściej o charakterze rodzinnym. Pomagamy w przeprowadzeniu postępowań spadkowych i doradzamy w kwestiach darowizn. 

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne jest szeroką gałęzią prawa, które reguluje m.in. stosunki zobowiązaniowe, ale także problematykę praw rzeczowych, spraw osobowych osób fizycznych i przedsiębiorców oraz wiele innych. Nasza kancelaria zajmuje się przygotowywaniem projektów umów, ich opiniowaniem, ale także dochodzeniem roszczeń majątkowych i niemajątkowych, w tym ochrony dóbr osobistych. Pomagamy w uregulowaniu stosunków cywilnoprawnych między osobami fizycznymi i osobami prawnymi w pełnym zakresie.

UMOWY CYWILNE

Przygotowujemy projekty umów cywilnych, dokonujemy ich analiz, a także świadczymy pomoc w realizacji postanowień umownych. Zapewniamy pełną obsługę w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami wszystkich instancji.

PRAWO RODZINNE

Kancelaria oferuje Państwu doradztwo oraz prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Pomagamy w sporach o alimenty, w tym o obniżenie lub podwyższenie ich wysokości, o rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa. Zajmujemy się sprawami o zniesienie ustawowej wspólności majątkowej małżonków oraz o podział majątku. Sporządzamy projekty majątkowych umów małżeńskich. Zapewniamy pomoc w sprawach o ograniczenie lub pozbawienie zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowolnienie), o pozbawienie lub powierzenie władzy rodzicielskiej i wiele innych.

PRAWO SPADKOWE

Nasz zespół świadczy kompleksowe usługi związane z prawem spadkowym. Prowadzimy dla naszych Klientów postępowania o stwierdzenie nabycia spadku oraz o podział spadku. Zapewniamy pomoc w dochodzeniu zachowku przez spadkobierców ustawowych pominiętych w testamencie. Doradzamy co może zrobić spadkobierca wydziedziczony. Udzielamy wyczerpujących porad prawnych dotyczących dziedziczenia testamentowego, ustawowego, a także zapisu czy darowizny. 

 Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wypełnienie formularza

Imię i nazwisko
Nieprawidłowe dane

E-Mail
Nieprawidłowe dane

Treść wiadomośc
Nieprawidłowe dane