• Slajd Warszawa
 • Slajd Londyn

Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wielkości PKB jest dwudziestą gospodarką świata oraz szóstą gospodarką Unii Europejskiej. Polski rynek jest bardzo atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów ze względu na jego wielkość, potencjał oraz chłonność.  Wielkim atutem inwestycyjnym jest duży zasób specjalistów, bardzo dobrze wykwalifikowana siła robocza oraz stosunkowo niskie koszty pracy. Te czynniki od wielu lat przyciągają do Polski najbardziej znane firmy oraz największych inwestorów z całego świata.

Od wielu lat władze centrale i lokalne tworzą bardzo przyjazny klimat inwestycyjny. Od prawie 20 lat działają w Polsce Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) wyodrębnione administracyjnie obszary kraju, gdzie inwestorzy mogą prowadzić swoją działalność na preferencyjnych warunkach. Obecnie praktycznie na terenie całego kraju działa 14 SSE (Kamiennogórska SSE, Katowicka SSE, Kostrzyńsko-Słubicka SSE, Legnicka SSE, Łódzka SSE, Pomorska SSE, Słupska SSE, Starachowicka SSE, Suwalska SSE, Wałbrzyska SSE, Warmińsko-Mazurska SSE oraz Euro-Park Mielec i Euro-Park Wisłosan.

Jeśli firma zdecyduje się uruchomić swój biznes w jednej z SSE, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego

Potencjalny inwestor może liczyć m.in. na:

 • w pełni przygotowane i uzbrojone działki pod inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych
 • zwolnienia z podatków CIT lub PIT
 • zwolnienia z podatków od nieruchomości (na wybranych obszarach Polski)
 • dotacje rządu polskiego do realizowanej inwestycji (zależne od rodzaju przedsięwzięcia)
 • pomoc przy tworzeniu nowych miejsc pracy

Wraz z naszymi Klientami uczestniczymy w całym procesie inwestycyjnym, na który składają się:

 • poznanie potrzeb Klienta
 • wybór najlepszego kraju pod inwestycję
 • pomoc  w wyborze lokalizacji inwestycji
 • organizacja wizyt Klienta w miejscach planowanej inwestycji
 • zbieranie wszelkich potrzebnych informacji  gospodarczo-prawnych związanych z miejscem ulokowania inwestycji
 • pomoc Klientowi w pozyskaniu najlepszych kontrahentów i dostawców koniecznych do zrealizowania inwestycji
 • ułatwienie kontaktów z lokalnymi władzami
 • pomoc w uzyskaniu funduszy europejskich i rządowych wspomagających proces inwestycyjny oraz dalszą działalność przedsiębiorstwa
 • pomoc w przeprowadzeniu rekrutacji lokalnych pracowników
 • obsługa prawno-księgowa w czasie całego procesu inwestycyjnego

Po zakończeniu inwestycji wspieramy naszych Klientów we wszystkich sprawach prawno-księgowych oraz skutecznie pomagamy rozwiązywać pojawiające się problemy. 

 Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wypełnienie formularza

Imię i nazwisko
Nieprawidłowe dane

E-Mail
Nieprawidłowe dane

Treść wiadomośc
Nieprawidłowe dane