• Slajd Warszawa
  • Slajd Londyn

Zapewniamy pomoc prawną oraz doradztwo biznesowe związane z obrotem papierami wartościowymi oraz innymi instrumentami finansowymi. Proponujemy skorzystanie z analiz prawnych ryzyka związanego z podejmowanymi przez przedsiębiorców działaniami gospodarczymi. Świadczymy również usługi wobec spółek notowanych na rynku publicznym.

GIEŁDA

Giełda Papierów Wartościowych oferuje szereg możliwości inwestycyjnych. Jeżeli planują Państwo podjąć inwestycję nasi prawnicy pomogą w dobraniu optymalnej drogi inwestycyjnej dostosowanej indywidualnie do Państwa predyspozycji.

OBRÓT AKCJAMI I OBLIGACJAMI

Kancelaria zapewnia obsługę prawną procesów emisji akcji i obligacji, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Świadczymy kompleksowe doradztwo w procesie wprowadzania akcji do publicznego obrotu. Zajmujemy się sporządzaniem prawnych części prospektów emisyjnych, memorandów i dokumentów informacyjnych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz Giełdą Papierów Wartościowych i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. Doradzamy także w zakresie wypełniania przez spółki publiczne obowiązków informacyjnych i przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Oferujemy Klientom doradztwo dotyczące powoływania i działania, zarówno towarzystw funduszy inwestycyjnych, jak i samych funduszy. Nasze usługi obejmują przygotowanie projektów statutów, regulaminów i procedur wewnętrznych, dokumentacji związanej z zawieranymi przez fundusze umowami oraz innych czynności prawnych. Reprezentujemy towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze we wszelkich postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

RYNKI KAPITAŁOWE I INSTRUMENTY FINANSOWE

Zapewniamy obsługę prawną w zakresie instrumentów pochodnych, oceny ryzyk związanych z poszczególnymi instrumentami pochodnymi. Kancelaria zapewnia pomoc i asystę przy zawieraniu umów z bankami lub biurami maklerskimi oraz ocenę treści tych umów. Reprezentujemy Klientów w sporach z instytucjami finansowymi w szczególności w zakresie wykonania instrumentów pochodnych. Oferujemy opracowywanie due diligence obowiązków informacyjnych i restrukturyzacji ukierunkowanych na ofertę publiczną.

RYNKI KAPITAŁOWE I INSTRUMENTY FINANSOWE

 Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wypełnienie formularza

Imię i nazwisko
Nieprawidłowe dane

E-Mail
Nieprawidłowe dane

Treść wiadomośc
Nieprawidłowe dane