• Slajd Warszawa
  • Slajd Londyn

Kancelaria świadczy obsługę prawną w szeroko rozumianej dziedzinie gospodarki nieruchomościami. Przygotowujemy oraz prowadzimy postępowania z zakresu podziału, nabywania i zbywania nieruchomości, także przez cudzoziemców. W ramach świadczonych usług zapewniamy usługi notarialne oraz badanie ksiąg wieczystych. Naszym Klientom pomagamy w sporządzeniu i negocjacjach umów sprzedaży, najmu i innych.

NABYWANIE I ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Świadczymy pomoc prawną przy zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości, w tym umów przedwstępnych i ostatecznych oraz umów podpisywanych z deweloperami. Przygotowujemy oraz prowadzimy postępowania w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, także przez cudzoziemców. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych wynikłych z ujawnionych wad w sprzedawanych nieruchomościach, skutecznie egzekwując obniżenie ceny obciążonej wadami nieruchomości. 

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu części nieruchomości, przeważnie celem przeniesienia jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nabywcy. W ujęciu wieczystoksięgowym podział nieruchomości polega na odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej co najmniej jednej działki gruntu wchodzącej w jej skład i założeniu dla niej nowej księgi wieczystej. Proces podziału nieruchomości jest procesem wieloetapowym i trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Czas przeprowadzenia podziału uzależniony jest od wielu czynników. Najważniejsze z nich to: rodzaj nieruchomości podlegającej podziałowi (teren rolny, urbanistyczny, objęty planem zagospodarowania przestrzennego bądź nie), wielkość nieruchomości, stan prawny gruntu, źródłowa dokumentacja techniczna określająca położenie znaków granicznych i wiele innych. Korzystając z usług naszej kancelarii mają Państwo pewność, że proces ten zostanie sprawnie przeprowadzony. Nasi prawnicy przygotują i przeprowadzą dla Państwa właściwe postępowanie przed organami administracji publicznej lub pomogą w sporządzeniu odpowiednich wniosków. Zajmiemy się także opracowaniem projektu umowy o korzystanie z nieruchomości stanowiącej współwłasność.

NOTARIAT

W ramach świadczonych przez nas usług zapewniamy pełną obsługę notarialną.

KSIĘGI WIECZYSTE

Zapewniamy badanie ksiąg wieczystych, przygotowanie wniosku o wpis do księgi oraz prowadzenie postępowania w celu uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

LOKALE I NAJEM

Naszym Klientom proponujemy pomoc prawną w sporządzaniu i negocjowaniu umów najmu i dzierżawy. Przygotujemy projekty nawet najbardziej nietypowych umów dopasowanych do Państwa indywidualnych potrzeb. 

 Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wypełnienie formularza

Imię i nazwisko
Nieprawidłowe dane

E-Mail
Nieprawidłowe dane

Treść wiadomośc
Nieprawidłowe dane