• Slajd Warszawa
  • Slajd Londyn

Nie każdy konsument wie, że ustawodawca przyznał mu szereg praw związanych z zakupem towaru od przedsiębiorcy, w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową (towar konsumpcyjny). Niestety sprzedający często wykorzystują tę niewiedzę, stosując zakazane przez prawo praktyki. Naszym Klientom udzielamy wyczerpujących informacji o przysługujących im prawach i zapewniamy pomoc w ich ochronie. Doradzamy jak złożyć reklamację i jak skutecznie skorzystać z uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową czy gwarancji. Świadczymy także pomoc w eliminowaniu niekorzystnych dla konsumentów i niedozwolonych przez prawo postanowień umownych (tzw. klauzuli niedozwolonych czyli abuzywnych). 

OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW

Nasza kancelaria zapewnia pełną pomoc prawną konsumentom, których prawa zostały naruszone. Doradzamy jak złożyć reklamację i co zrobić w razie odmowy jej rozpatrzenia przez producenta. Nasi prawnicy odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące niezgodności towaru z umową, rękojmi oraz gwarancji. Pomożemy także tym, którzy zostali oszukani przez sprzedawców internetowych oraz udzielimy porad jak dokonywać bezpiecznych zakupów w sieci.

KLAUZULE NIEDOZWOLONE

Pomagamy w eliminowaniu niekorzystnych dla konsumentów i niedozwolonych przez prawo postanowień umownych, często stosowanych przez nieuczciwych przedsiębiorców. Takimi niedozwolonymi postanowieniami umownymi może być np. przyznanie przedsiębiorcy wyłącznego prawa do dokonywania interpretacji zawartej umowy, wyłączenie uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia, uzależnienie zawarcia umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości kolejnych umów i wiele innych. Jeżeli podpisali Państwo umowę, która jawnie godzi w Wasze interesy, nasi prawnicy dołożą wszelkich starań, aby pomóc uniknąć jej krzywdzących skutków. 

 Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wypełnienie formularza

Imię i nazwisko
Nieprawidłowe dane

E-Mail
Nieprawidłowe dane

Treść wiadomośc
Nieprawidłowe dane