• Slajd Warszawa
  • Slajd Londyn

Nasze doradztwo obejmuje udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii i pism procesowych, przygotowywanie projektów umów, statutów, regulaminów oraz innych aktów prawnych. Zapewniamy zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, arbitrażowymi oraz organami administracji publicznej, a także wsparcie w negocjacjach.

Klientom proponujemy model współpracy dostosowany do ich oczekiwań oraz potrzeb:

Stała, kompleksowa obsługa prawna – najbardziej efektywna forma pomocy prawnej skierowana do Klientów, którzy są zainteresowani współpracą w pełnym zakresie, we wszystkich aspektach prowadzonej działalności. W ramach takiej formy obsługi zapewniamy również regularne dyżury prawnika w siedzibie Klienta.

Pomoc prawna na indywidualne zlecenie – współpraca polegająca na przygotowaniu i prowadzeniu określonej sprawy w imieniu Klienta. Pomoc obejmuje etap przedsądowy, w tym prowadzenie negocjacji oraz postępowanie sądowe i egzekucyjne a także reprezentację przed organami administracji publicznej, organami podatkowymi lub innymi instytucjami państwowymi.

Pomoc prawna przy konkretnym projekcie – jesteśmy otwarci na reprezentowanie naszych Klientów w ramach realizacji określonego przedsięwzięcia. Kancelaria oferuje współpracę w ramach grupy eksperckiej z najlepszymi specjalistami z różnych dziedzin prawa, w tym także z notariuszami i komornikami. Dajemy gwarancję, że Państwa projekt przeprowadzony we współpracy z nami zostanie zrealizowany w sposób najbardziej efektywny i profesjonalny.

Szkolenia – istotnym elementem działalności PGK Legal Solutions są szkolenia. Mamy duże doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej z wybranych dziedzin prawa. Posiadamy odpowiednie zaplecze umożliwiające przeprowadzanie szkoleń w naszej kancelarii, w siedzibie Klienta oraz podczas szkoleń wyjazdowych.

Koszt zapewnionej przez kancelarię pomocy prawnej uzależniony jest przede wszystkim od wyboru formy świadczenia usługi oraz stopnia skomplikowania konkretnej sprawy. Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie w konsultacji z Klientem.

Proponujemy następujące formy wynagrodzenia:

  • ryczałt miesięczny – dla Klientów współpracujących z kancelarią w oparciu o stałą, kompleksową obsługę prawną
  • wynagrodzenie kwotowe - polegające na określeniu z góry kwoty wynagrodzenia za wykonanie konkretnej usługi prawnej przez kancelarię
  • stawka godzinowa – w wypadku, gdy w początkowym etapie współpracy nie jest możliwe określenie przez Klienta dokładnego zakresu pomocy prawnej

W ramach stałej kompleksowej obsługi zachęcamy naszych Klientów do skorzystania z programu obejmującego pakiety w promocyjnych cenach:

  1. Biznes
  2. Premium
  3. Prestige

Zostały one dostosowane do Państwa potrzeb, uwzględniając przedmiot i rozmiar prowadzonej działalności, strukturę organizacyjną, zasięg działania, a w konsekwencji ilość problemów prawnych, które mogą wystąpić.

Jako opcję dodatkową proponujemy możliwość wykupienia programu „BEZPIECZNA RODZINA ”, w ramach którego zapewniamy pomoc prawną Klientom oraz członkom ich rodzin w sytuacji braku możliwości dalszego prowadzenia działalności zarobkowej przez Klienta na skutek ciężkiego wypadku lub jego śmierci.
Program zapewnia ochronę prawną Klientowi oraz jego rodzinie, w skład której wchodzą:

  • małżonkowie lub partnerzy, którzy nie zawarli formalnego związku małżeńskiego, ale prowadzą wspólne gospodarstwo domowe;
  • dzieci wspólne i dzieci każdego z małżonków/partnerów do 24 roku życia;
  • niepełnosprawne dzieci wspólne i niepełnosprawne dzieci każdego z małżonków lub partnerów bez ograniczenia wieku;

Pomoc prawna w programie „BEZPIECZNA RODZINA” obejmuje pełen zakres usług oferowany przez PGK Legal Solutions dla Klientów indywidualnych.

 Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wypełnienie formularza

Imię i nazwisko
Nieprawidłowe dane

E-Mail
Nieprawidłowe dane

Treść wiadomośc
Nieprawidłowe dane