• Slajd Warszawa
  • Slajd Londyn

Skład zespołu naszej kancelarii tworzą prawnicy specjalizujący się w obsłudze inwestycji budowlanych. Klientom udzielamy porad w zakresie stosowania i egzekwowania planów zagospodarowania przestrzennego a także prowadzimy i zapewniamy nadzór nad każdą inwestycją w tym realizowaną w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Sporządzamy także projekty umów o roboty budowlane i o projekt budowlany.  

PLAN ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwane "planami miejscowymi". Stosowanie i egzekwowanie przepisów takiego aktu przysparza niekiedy wielu problemów. Od naszych prawników uzyskają Państwo konkretne informacje na temat procedury przyjmowania lub zmian planów miejscowych. Zapewniamy także pomoc we wszczynaniu zmian w obowiązujących planach miejscowych.

PRAWO BUDOWALNE

Kancelaria świadczy obsługę prawną inwestycji budowlanych. Pomagamy szybko i skutecznie zrealizować zamierzenia inwestycyjne, dbając o zabezpieczenie interesów prawnych naszych Klientów. Mamy szerokie doświadczenie w reprezentowaniu stron procesu budowlanego w sporach sądowych powstałych na gruncie przepisów prawa budowlanego. 

UMOWA O PROJEKT BUDOWLANY I O ROBOTY BUDOWLANE 

Proces budowy wymaga udziału wielu specjalistów, w tym prawników, którzy sformułują taką umowę (czy to o projekt budowlany czy o roboty budowlane), która zapewni bezpieczeństwo interesów stron umowy. Przygotowujemy projekty standardowych jak też skomplokowanych umów o roboty budowlane dla dużych inwestycji, w tym w oparciu o FIDIC.

PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE

Partnerstwo publiczno - prywatne jest współpracą pomiędzy jednostkami administracji publicznej a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych. Partnerstwo to obejmować może takie dziedziny jak np. budowę mieszkań na wynajem, budowę i prowadzenie parkingów, szkół, siedzib władz publicznych, ale również budowę i utrzymanie dróg i autostrad, portów czy lotnisk. Nasza kancelaria już od samego początku, czyli na etapie negocjacji, wesprze Państwa firmę w dążeniu do jak najkorzystniejszych warunków wykonywania inwestycji. Pomożemy znaleźć taką formę prawną planowanego przedsięwzięcia, która będzie najbezpieczniejsza i przyniesie oczekiwany zysk.

 Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wypełnienie formularza

Imię i nazwisko
Nieprawidłowe dane

E-Mail
Nieprawidłowe dane

Treść wiadomośc
Nieprawidłowe dane