• Slajd Warszawa
  • Slajd Londyn

Pomagamy w dochodzeniu roszczeń z tytułu odszkodowań komunikacyjnych oraz błędów w sztuce medycznej. Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną na każdym etapie postępowania sądowego. Pomagamy w wyliczeniu prawidłowej wysokości szkody, a także informujemy o ewentualnym ryzyku i kosztach dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za doznane krzywdy.  

ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE

Odszkodowanie komunikacyjne dochodzone jest z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku lub z ubezpieczenia AC. Poszkodowanym pomożemy prawidłowo wyliczyć wysokość szkody i uzyskać należne odszkodowanie. Naszym Klientom zapewniamy reprezentację w każdym stadium postępowania. Zajmujemy się także dochodzeniem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę  (cierpienia fizyczne i psychiczne), zwrotu kosztów leczenia, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego, wyrównania utraconego zarobku, uzyskania renty w przypadku niezdolności do pracy. Zawsze informujemy Klientów o ewentualnym ryzyku i kosztach dochodzenia roszczeń. 

ODSZKODOWANIA MEDYCZNE
(BŁĘDY W SZTUCE LEKARSKIEJ)

Błąd w sztuce medycznej (lekarskiej) to naruszenie reguł postępowania zawodowego, które w danym przypadku, na podstawie doświadczeń nauki i praktyki, nakazują konkretne zachowanie lekarza. Błąd może polegać zarówno na działaniu, jak i zaniechaniu działania przez lekarza. Pacjent, który padł ofiarą takiego błędu może otrzymać odszkodowanie lub zadośćuczynienie, a niekiedy także rentę. Co ważne, na podstawie obowiązujących przepisów, każdy podmiot leczniczy posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zatem wszelkie roszczenia należy kierować do właściwego ubezpieczyciela. Naszym Klientom, ofiarom błędu lekarskiego, np. wskutek zakażenia chorobą, niewłaściwej diagnozy, błędnego leczenia, źle przeprowadzonego zabiegu czy nieudzielenia pomocy, pomagamy w dochodzeniu należnych roszczeń. Świadczymy profesjonalną obsługę prawną na każdym etapie postępowania. Pomagamy w wyliczeniu prawidłowej wysokości szkody oraz krzywdy.

 Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wypełnienie formularza

Imię i nazwisko
Nieprawidłowe dane

E-Mail
Nieprawidłowe dane

Treść wiadomośc
Nieprawidłowe dane