• Slajd Warszawa
  • Slajd Londyn

PGK Legal Solutions świadczy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną we wszelkich sprawach dotyczących prawa karnego zapewniając reprezentację osobom, które uczestniczą w postępowaniu karnym tj.: podejrzanym, oskarżonym, pokrzywdzonemu, oskarżycielowi posiłkowemu, oskarżycielowi prywatnemu. Pomoc prawna w zakresie prawa karnego obejmuje każdy etap postępowania karnego począwszy od zatrzymania i osadzenia w areszcie i reprezentację wobec takich organów jak: policja, prokuratura, areszt śledczy, zakład karny, sąd rejonowy, sąd okręgowy, sąd apelacyjny, Sąd Najwyższy. Świadczymy pomoc prawną zarówno w siedzibie kancelarii jak i w miejscu osadzenia klienta.

SPRAWCY

Zapewniamy obronę osób podejrzanych i oskarżonych na wszystkich etapach postępowania karnego oraz karno-skarbowego. Reprezentujemy osoby skazane w postępowaniu wykonawczym w zakresie dozoru elektronicznego, warunkowego przedterminowego zwolnienia, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, przerwy w karze. Bierzemy udział w mediacjach z pokrzywdzonymi. Zapewniamy wszechstronną pomoc prawną i reprezentację w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

POKRZYWDZENI

Do niedawna osoba pokrzywdzona przestępstwem była niedostatecznie dostrzegana przez organy ścigania. Pokrzywdzony postrzegany był jedynie jako źródło dowodu, a realizację roszczeń odszkodowawczych traktowano jako prywatną sprawę pokrzywdzonego. Pokrzywdzony był zatem nie tylko ofiarą przestępstwa ale przede wszystkim jego następstw, które często sprowadzały się do emocjonalnej izolacji, nierzadko także ostracyzmu społecznego.

 Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wypełnienie formularza

Imię i nazwisko
Nieprawidłowe dane

E-Mail
Nieprawidłowe dane

Treść wiadomośc
Nieprawidłowe dane